L-Acoustics
L-ISA
Hiperrealistyczny system audio zapewniający dźwięk dookólny w teatrze
L-Acoustics L-ISA jest wyjątkowym, skalowalnym, uniwersalnym systemem audio, przenoszącym dźwięk kinowy do przestrzeni widowiskowej, niezależnie od jej rozmiaru. Wykorzystuje on cechę słuchu ludzkiego, która do tej pory nie była zaangażowana w odbiór koncertu: zdolność identyfikacji kierunku, z jakiego pochodzi dźwięk. Dzięki L-ISA publiczność będzie mogła przeżyć każde wydarzenie muzyczne jeszcze intensywniej.

Słuchacz biorący udział w koncercie czy innym wydarzeniu, w którym muzyka odgrywa istotną rolę, jest nie tylko słuchaczem, ale też widzem. Pragniemy odbierać wydarzenie wszystkimi zmysłami, lub chociaż dwoma najważniejszymi – wzrokiem i słuchem. Technologia wykorzystywana w produkcji koncertów powinna nam na to pozwalać. Dotychczas nie było to możliwe, ale za rozrostem scen, efektów wizualnych, skuteczności systemów nagłośnieniowych, poszedł wreszcie rozrost technologii pozwalającej na bardziej subtelną produkcję muzyczną. Prawdziwy dźwięk przestrzenny stałe się możliwy także na koncertach – dzięki L-Acoustics L-ISA.

L-ISA sprawdziła się już podczas jubileuszowego koncertu Zbigniewa Preisnera w Tauron Arenie w Krakowie, 5 października 2019 roku. Podczas konferencji Scena Jutra po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowana w przestrzeni teatralnej. Wszystkie prelekcje i prezentacje w Sali Młynarskiego zostaną nagłośnione systemem L-ISA.

Więcej informacji