Jakub Karpoluk
dr Jakub Karpoluk – japonista, kulturoznawca i historyk sztuki, adiunkt na Wydziale Kultury Japonii oraz Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK, wykładowca Instytutu Sztuki PAN, kurator projektów artystycznych.
W centrum jego zainteresowań badawczych znajdują się teatr oraz sztuki wizualne. Absolwent Kolegium MISH UW (mgr) oraz Instytutu Sztuki PAN (dr), stypendysta Japan Foundation oraz IS PAN. Studiował na Uniwersytecie Waseda, w Tokio, uczył się sztuki aktorskiej japońskiego, tradycyjnego teatru nō w szkołach Kanze, Kita oraz Shimogakari Hōshō. Współpracował m.in. z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum Łazienki Królewskie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Filmoteką Narodową. Produkował oraz występował w spektaklach teatralnych w Polsce, Japonii, Austrii, Francji i Niemczech m.in. w Teatrze Narodowym w Warszawie, Odeon Theater w Wiedniu i w Maison de la Culture du Japon w Paryżu, od wielu lat współpracuje z tokijskim Teatrem Tessenkai.