Glen Kelly
The Imaginarium Studios
Glenn Kelly jest szefem produkcji i członkiem zarządu w The Imaginarium Studios. Firma jest liderem w tworzeniu projektów z zakresu filmu, VR, MR, gier i innych. Zanim kompletnie poświęcił się The Imaginarium Studios, pracował jako kierownik produkcji i operator kamery w różnych firmach, dzięki czemu zdobył ogromne doświadczenie. Odkąd jest liderem firmy wykorzystuje swoje doświadczenie i pomaga im pojawić się na nowych rynkach. Stara się rozwijać motion capture w branży rozrywkowej. Jego praca z Imaginarium obejmowała wszystko, od popularnych filmów po małe eksperymentalne sztuki teatralne. Glenn pracował przy musicalu „Grinning Man” z firmą VR Magic Leap. Wraz ze swoim zespołem opracowuje nowe narzędzia do produkcji wirtualnej i integruje tradycyjne techniki filmowe w przestrzeni cyfrowej.