Ewa Krasucka
Główna fotograf i autorka materiałów audiowizualnych dla Polskiego Baletu Narodowego. Kierownik artystyczna Studia Audio-Video Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.
Realizatorka nagrań i transmisji spektakli. W 2018 roku przeprowadziła dwa pierwsze streamingi na żywo baletów ze sceny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (Gala baletowa 2018 i spektakl I przejdą deszcze… Krzysztofa Pastora z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego). Autorka multimediów do licznych przedstawień baletowych i operowych.